Impresszum

A tartalomért és kialakításért felelős

BOSS2006 Hungária Kft.
Dorkói út 1.
H-3950 Sárospatak
Kapcsolattartó:
Sánta Zsolt
Email-cím:
santa.zsolt@boss2006.hu
Telefon:
+36 (47) 513-200
Telefax:
+36 (47) 513-109

Adatvédelem

A BOSS2006 Hungária Kft. komolyan veszi személyes adatainak védelmét és szigorúan tartja magát az adatvédelmi törvények szabályaihoz. Ezen a weboldalon személyes adatokat csak technikailag szükséges mértékben gyűjtünk. A gyűjtött adatokat semmi esetben sem adjuk el vagy adjuk át más okokból harmadik személynek.

Adatfeldolgozás ezen az internetes oldalon

A BOSS2006 Hungária Kft. automatikusan gyűjti és tárolja azokat a szerver log-fájlokban lévő információkat, amelyeket az Ön böngészője részünkre közvetít. Ezek a következők:

  • Böngésző típusa/verziója
  • használt operációs rendszer
  • URL utalás (az előtte látogatott oldal)
  • az adott számítógép neve (IP cím)
  • A szerverről való lekérdezés időpontja

Ezek az adatok nem rendelhetők hozzá a BOSS2006 Hungária Kft. számára nem meghatározott személyekhez. Ezeket az adatokat nem vetjük össze más adatforrásokkal, az adatokat ezen kívül a statisztikai kiértékelést követően töröljük.

Személyes adatainak biztonsága

A BOSS2006 Hungária Kft. védi az Ön személyes adatait jogtalan hozzáféréstől, felhasználástól vagy nyilvánosságra hozatalától és gondoskodik arról, hogy személyes információi, amelyeket Ön a szerveren tárol, olyan ellenőrzött, biztonságos környezetben legyenek, ahol a jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal nem lehetséges.

Az Ön adatainak továbbadása

A BOSS2006 Hungária Kft. nem adja tovább az Ön személyes adatait harmadik személynek, kivéve, ha azokra az üzleti forgalom lebonyolítása miatt van szükség. Az átadott adatokat lehetőleg minimálisra szűkítjük. Ha azonban a BOSS2006 Hungária Kft.-t a törvényi előírások vagy bírósági határozat kötelezi erre, az Ön adatait csak leinformálható állami intézményeknek és hatóságoknak adjuk tovább.

Ezen adatvédelmi rendelkezése megváltoztatása

A BOSS2006 Hungária Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ezen biztonsági és adatvédelmi intézkedéseket megváltoztassa, amennyiben ez a technikai fejlődés miatt szükségessé válik. Ezekben az esetekben az adatvédelemről szóló utasításainkat ennek megfelelően korrigáljuk. Kérjük, hogy ezért minden esetben adatvédelmi magyarázatunk aktuális verzióját vegye figyelembe.

Külső linkek

Ez a weboldal harmadik weboldalakhoz való hiperlinkeket tartalmaz („külső linkek”). Ezekért a weboldalakért a mindenkori üzemeltető felelős. A szolgáltató a linkekhez való első kapcsolódás alkalmával abból a szempontból ellenőrizte az idegen tartalmakat, hogy fennáll-e esetleges jogsértés. Ebben az időpontban nem volt látható jogsértés. A szolgáltatónak semmilyen befolyása nincs a hivatkozással megjelölt oldalak aktuális és jövőbeni formájára és tartalmára. A külső linkeknek az oldalra való felrakása nem jelenti azt, hogy a szolgáltató az utalás vagy a link mögött húzódó tartalmakat átveszi. A szolgáltatótól a külső linkek állandó ellenőrzése jogsértésre való konkrét utalás hiányában nem várható el. Ha jogsértés jut a tudomására, az ilyen külső linkeket haladéktalanul törli.

Cookie-k

Az internetes oldalak több helyen sütiket alkalmaznak. Ezek arra szolgálnak, hogy kínálatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük. A sütik kis szövegfájlok, amelyek a számítógépére kerülnek és amelyeket az Ön böngészője tárol. A legtöbb általunk használt süti úgynevezett „ideiglenes süti”, mert látogatása után automatikusan törlődnek. A sütik nem okoznak károkat a számítógépének és nem tartalmaznak vírusokat.

Betekintési jog

Önnek mindig joga van felvilágosítást kérni a személyéről tárolt adatokról, azok eredetéről, a címzettről, valamint az adatfeldolgozás céljáról. A tárolt adatokról a info@boss2006.hu e-mail címen kérhet felvilágosítást.

További információk

Az Ön bizalma fontos számunkra. Éppen ezért személyes adatainak feldolgozására vonatkozóan mindig szívesen állunk rendelkezésére, hogy magyarázatot adjunk. Ha olyan kérdései vannak, amelyekre ez az adatvédelmi magyarázat nem tudott választ adni, vagy ha egy bizonyos ponton mélyebb információra van szüksége, írja meg nekünk e-mailben a info@boss2006.hu címre.

Felelősségkizárás


 

§1 Inhalt des Onlineangebotes
BOSS2006 Hungaria Kft. übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen BOSS2006 Hungaria Kft., welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens BOSS2006 Hungaria Kft. kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

§2 Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten (“Links”), die außerhalb des Verantwortungsbereiches von BOSS2006 Hungaria Kft. liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. BOSS2006 Hungaria Kft. erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat BOSS2006 Hungaria Kft. keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert BOSS2006 Hungaria Kft. sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten / verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in von BOSS2006 Hungaria Kft. eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

§3 Urheber- und Kennzeichenrecht
BOSS2006 Hungaria Kft. ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, von BOSS2006 Hungaria Kft. selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist, ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

§4 Datenschutz
So fern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.

§5 Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

 

 


IMPRESSZUM – BOSS2006 Hungária Kft.